Adriënne Brock

Al mijn hele werkzame leven heb ik met heel veel plezier met mensen gewerkt.

In 1975 ben ik als psychodiagnostisch werker binnen de gezondheidszorg begonnen. Mijn ervaring deed ik op binnen veel organisaties zoals o.a. ziekenhuizen, een revalidatiecentrum en de GGZ. Mijn taak lag altijd op het vlak van psychologisch onderzoek, geven van trainingen en (spel)behandelingen.

Sinds 2008 werk ik bij het Therapeuticum. Ik doe vooral psychologisch onderzoek en alle daaruit voortkomende taken.

Een psychologisch onderzoek is voor kinderen en volwassenen een intensieve ervaring. Twee ochtenden gaan we samen met allerlei taken aan de slag.
Het is belangrijk dat iedereen optimaal kan laten zien wie die is en wat ie kan. Dat is mijn taak: tijdens het onderzoek een veilige situatie creëren waarin de persoon in alle facetten mag zijn wie die is. Ik streef ernaar dat het contact voor de ander én voor mijzelf een plezierige ontmoeting mag zijn.