Adriënne Brock

Al mijn hele werkzame leven heb ik met heel veel plezier met kinderen gewerkt. De speelsheid en levendigheid van kinderen dagen me uit en maken me nieuwsgierig.

In 1975 ben ik als psychodiagnostisch werker binnen de gezondheidszorg begonnen. Mijn ervaring deed ik op binnen veel organisaties waar ik werkte met zieke kinderen in ziekenhuizen, motorisch gehandicapte kinderen, verstandelijke beperkte kinderen, kinderen met gedragstoornissen en kinderen met dyslexie. Mijn taak lag altijd op het vlak van psychologisch onderzoek, geven van trainingen en spelbehandelingen.

Sinds 2008 werk ik bij het KJT. Ik doe vooral psychologisch onderzoek en alle daaruit voortkomende taken.

Een psychologisch onderzoek is voor kinderen een intensieve ervaring. Twee ochtenden gaan we samen met allerlei taken aan de slag.
Het is belangrijk dat een kind optimaal kan laten zien wie die is en wat ie kan. Dat is mijn taak; tijdens het onderzoek een veilige situatie creëren waarin het kind in alle facetten mag zijn wie die is. Ik streef ernaar dat het contact voor het kind en voor mijzelf een plezierige ontmoeting mag zijn.