Maaike Miedema

Sinds 2007 is Maaike werkzaam als gedragswetenschapper binnen de jeugdhulpverlening in Noord-Nederland. Per 1 september 2016 is ze gestart bij het TJ als GZ psycholoog en systeemtherapeut.

“In gesprekken breng ik graag de krachten en kwaliteiten op de voorgrond en hoe / in welke omgeving  deze (weer) ervaren en ingezet kunnen worden. Ik geloof erin dat problemen vooral ontstaan in relaties tussen mensen en de oplossingen daar ook gevonden kunnen worden. Gedrag is niet probleemgedrag, maar gedrag wordt door iemand in een bepaalde context als probleem ervaren. Vandaar dat ik altijd nieuwsgierig zal zijn naar het familie/vrienden netwerk en het professionele netwerk (school, verwijzer, andere hulpverleners). Wat zijn de verschillende ideeën over het probleem en de mogelijke oplossingen? Wat is er al geprobeerd om het probleem op te lossen? Zo kunnen er ideeën ontstaan, met respect voor ieders mening en voor wat al geprobeerd is, die ruimte bieden om met samenwerking tot de gewenste veranderingen te komen. Naast de eigen kracht om te komen tot herstel, kan het netwerk een steunbron zijn voor gewenste, duurzame verandering.

Ik geloof erin dat er beter resultaat haalbaar is als er een prettige klik is tussen therapeut en cliënt en er overeenstemming is waarover het zou moeten gaan in de gesprekken. Ik vind het belangrijk te kunnen aansluiten bij wat past bij de ander. Daarom maak ik, naast een gestructureerde en transparante werkwijze, gedurende de gesprekken graag gebruik van de feedback van de cliënt. Ik hoop dat mensen na een aantal zinvolle ontmoetingen (weer) een positieve zelfwaardering en eigen kracht ervaren, om een betekenisvol leven te leven in prettige verbondenheid met belangrijke anderen. En als het om kinderen gaat, dat deze kinderen zich in een positieve en veilige omgeving optimaal verder kunnen ontwikkelen.”