Aanmelden

Voor 18-jarigen en ouder

Aanmelding

Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden bij Therapeuticum Joure. Na uw aanmelding zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Kosten en vergoedingen

De behandelingen in de Generalistische Basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Voor deze behandelingen geldt het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering. In 2019 bedraagt het eigen risico doorgaans € 385,-.  Afhankelijk van uw zorgpolis kan het zijn dat u hebt gekozen voor een hoger eigen risico.

Ga naar Kosten- en Vergoedingen om te controleren of Therapeuticum Joure een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Raadpleeg vóór de start van uw behandeling uw verzekeringsvoorwaarden.

 

Aanmeldformulier voor volwassenen

Wij verzoeken u het inlichtingenformulier zo volledig mogelijk in te (laten) vullen en per post aan ons te retourneren.