De huidige financiering van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is niet toekomstbestendig, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een maandag gepubliceerd advies. Daarom moet er per 2022 een nieuw bekostigingssysteem op basis van zorgprestaties worden ingevoerd.

In het zogenoemde zorgprestatiemodel moet meer transparantie worden ingebouwd. Zo moet de minutenregistratie van directe en indirecte tijd vervangen worden door afgebakende prestaties, zoals consulten. Volgens de NZa geeft het nieuwe model sneller inzicht in zorguitgaven, omdat de prestaties aan een dag in plaats van aan een traject van 365 dagen gekoppeld zijn.
Het zorgprestatiemodel moet gaan gelden voor de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg. Onder meer GGZ Nederland, de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Nederlands Instituut van Psychologen en Zorgverzekeraars Nederland hebben zich achter het advies geschaard.