Baby's en peuters

zorg voor 0-4 jarigen

Infant Mental Health, zorg voor 0 – 4 jarigen

Ieder mens ontwikkelt zich vanuit een affectieve relatie. Deze relatie begint al in de baarmoeder. Jonge kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouders (verzorgers) en de systemen waarin zij opgroeien.

Uit tal van onderzoeken blijkt, hoe beter de kwaliteit van de (hechtings-) relatie met de ouders, hoe beter het kind is beschermd tegen moeilijkheden in het leven en eventuele psychopathologie.

Kennis over de wijze waarop het jonge brein zich ontwikkelt, onder invloed van ervaring en interactie met de omgeving, biedt perspectief voor diagnostiek en interventie.

Vroeg investeren loont.

Praktische informatie

Hulp aan deze jongste groep kinderen en hun ouder(s) wordt vergoed door de gemeenten.

U kunt uw kind op de reguliere wijze aanmelden.

Praktische informatie