Het team van Kleintje TJ

Het team van Kleintje TJ

Voor ouders die zorgen hebben tijdens de zwangerschap of over hun jonge kind (0 tot 6 jaar) hebben wij een specialistisch team, Kleintje TJ. Als klein, divers en toegankelijk team maken we onderdeel uit van een breder team binnen Therapeuticum Joure (TJ), GGZ voor kinderen en volwassenen. We staan bekend om onze kleinschaligheid, waardoor de hulpverlening als persoonlijk en flexibel wordt ervaren.

Kleintje TJ werkt vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. Hierin staat de ouder-kind relatie centraal. De kwaliteit van de relatie tussen ouders en hun kind is van grote invloed op ontwikkeling van een kind. Een samenspel van verschillende factoren (bijvoorbeeld veel huilen of eetproblemen bij het kind en gevoelens van somberheid, stress of angst bij ouders) kan deze relatie onder druk zetten. Ook traumatische ervaringen bij kinderen en/of hun ouders kunnen een rol spelen.

Wij helpen ouders om hun kind, zichzelf en hun partner beter te begrijpen. Alleen al daardoor kunnen klachten verminderen. Als er meer nodig is, kijken we samen met ouders wat hen kan helpen. Wij bieden verschillende behandelvormen gericht op het kind of de ouder(s) en waar mogelijk voor hen samen.

Het team van Kleintje TJ bestaat uit een IMH specialist/kinderpsychotherapeut, een GZ-psycholoog, een systeemtherapeut, EMDR therapeuten, een vaktherapeut, een (ambulant) pedagoog en een mindfulness trainer. We werken samen met kinderartsen, kinderpsychiaters, fysiotherapeuten, (preverbaal)logopedisten, GGD’s en andere professionals die bij jonge kinderen en hun gezinnen betrokken zijn.

 

Van links naar rechts:

  • Daphne Wind: mindfulness trainer
  • Judith Knobbe: vaktherapeut
  • Heleen Mülder: klinisch psycholoog/psychotherapeut en IMH specialist
  • Ylse Plat: GZ-psycholoog, systeemtherapeut en IMH specialist i.o.
  • Marten Sprenger: systeemtherapeut
  • Chaja Asscher: pedagoog
  • Mariëtte Hornsveld: psychotherapeut

Infantbehandeling

Voor diagnostiek en behandeling van jonge kinderen (0 tot 4 jaar) en hun ouders/verzorgers, bestaat er binnen het KJT een gespecialiseerd infantteam.

Lees verder

Systeemtherapie

Deze vorm van therapie is erop gericht om problemen in de onderlinge communicatie tussen gezinsleden te signaleren en mogelijk op te lossen.

Lees verder

Gezinshulp thuis

Gezinshulp thuis is gericht op het hele gezin. De hulpverlener biedt ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien in de eigen omgeving van het kind en ouders.

Lees verder

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

Lees verder

“Een geweldige ervaring, er wordt hier altijd een plan op maat gemaakt.”