Mogelijke behandelingen

Peuters bij Therapeuticum Joure.

Bij de komst van een kind verandert er veel in het leven van de ouders.

Kinderen, en pasgeboren baby’s doen een beroep op een nieuwe, nog te ontdekken taak van ouders. Voor alle ouders komen er momenten van onzekerheid en twijfel. Zowel wat betreft de ontwikkeling van het kind, als van de keuzes die ze zelf gaan maken ten opzichte van hun eigen handelen. Ouders proberen vanaf het begin hun kind te begrijpen om op die manier troost en zorg te kunnen geven wanneer hun kind dat nodig heeft. Op die manier wordt het kind geholpen om zich veilig en gesteund te voelen en kan het ook gaan exploreren. Soms gaat de ontwikkeling van een kind niet zoals men van tevoren had gehoopt. Voor ouders een reden om meer onzekerheid en twijfel te ervaren dan gemiddeld: hoe kunnen ze hun kind helpen in de ontwikkeling?

Psychologie

In de eerste levensjaren is het contact tussen ouders en kind van groot belang. Allerlei factoren kunnen de ontwikkeling van dit contact bemoeilijken. Als het niet van zelf gaat, kunnen de psychologen / psychotherapeuten van het Infant Netwerk hulp bieden aan deze baby’s, peuters en hun ouders:

  • Het vijf-gesprekkenmodel: vijf keer praten over u en uw kindje.
  • Ouder-kindbehandeling: als langerdurende hulp nodig is.
  • Gerichte traumabehandeling: wanneer blijkt dat traumatische ervaringen uit de zwangerschap of na de geboorte de baby of peuter steeds weer ontregelen.

De behandeling vindt in overleg plaats op de – kindvriendelijke- praktijk – of aan huis.

Waar nodig wordt in de behandeling samengewerkt met andere disciplines.

Behandelvormen

Eerst gaan we na wat er aan de hand is. Dan bieden we zorg op maat.
Sommige behandelingen zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Andere hulp is erop gericht samen met de ouders handvatten te vinden om met het kind om te gaan.
Het behandelaanbod bestaat ondermeer uit video-interactiebehandeling; ouder-kindspeltherapie; Floorplay; gezinsbegeleiding.
Zo nodig wordt verwezen naar andere vormen van hulp voor het kindje of voor de ouders zelf.

IMH en Systheemtherapie

Wat bieden wij ouders en kinderen tussen 0 en 5 jaar?

Het 5 gesprekkenmodel: 5 keer praten over uw baby of peuter
Na het intakegesprek volgen 5 gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt uw baby of peuter goed geobserveerd. Dit helpt om uw baby of peuter te leren kennen en om aanknopingspunten te vinden voor de behandeling. In het laatste gesprek wordt samen met u teruggekeken of de behandeling heeft geholpen of dat er meer hulp noodzakelijk is.

Ouder-kind behandeling
Als blijkt dat er meer gesprekken nodig zijn kan de behandeling worden voortgezet. Dit wordt een ouder-kind behandeling genoemd. Wanneer het nodig is wordt nauw samengewerkt tussen de behandelaar overige disciplines. Heeft uw kind moeite om zichzelf te reguleren, is overgevoelig en kan moeilijk tot rust te komen, dan wordt vaak ook de sensorische integratietherapeut bij de behandeling betrokken.

Infantbehandeling

Voor diagnostiek en behandeling van jonge kinderen (0 tot 4 jaar) en hun ouders/verzorgers, bestaat er binnen het KJT een gespecialiseerd infantteam.

Lees verder

Systeemtherapie

Deze vorm van therapie is erop gericht om problemen in de onderlinge communicatie tussen gezinsleden te signaleren en mogelijk op te lossen.

Lees verder

Gezinshulp thuis

Gezinshulp thuis is gericht op het hele gezin. De hulpverlener biedt ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien in de eigen omgeving van het kind en ouders.

Lees verder

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

Lees verder

“Een geweldige ervaring, er wordt hier altijd een plan op maat gemaakt.”