Gezinshulp thuis

Gezinshulp thuis is gericht op het hele gezin. De hulpverlener biedt ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien in de eigen omgeving van het kind en ouders. Er wordt  geoefend en aandacht besteed aan de communicatie tussen gezinsleden, de dagelijkse routine, de ontwikkeling van het kind en de opvoedingsvaardigheden van de ouders. Het is de bedoeling dat het gezin op eigen kracht of met hulp van familie of mensen uit de omgeving, beter met de problemen kan omgaan. De intensiteit van de hulp wordt afgestemd op de problematiek van het gezin.