Kosten en vergoedingen

Tarieven

Voor verzekeraars waarmee geen contracten afgesloten zijn voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) hanteert Therapeuticum Joure 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Dit zijn  de tarieven gb-ggz 2020.

Voor verzekeraars waarmee geen contracten afgesloten zijn voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz) hanteren we 95% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Dit zijn de tarieven g-ggz 2020.

Tarief Overig (zorg)product

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2020: € 110,27 per consult.
Het tarief dat de praktijk hanteert, is 97 % van dit maximumtarief: € 106,96 per consult.

Tarief zelfbetalers

Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz zie hiernaast.
Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 95 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Voor de tarieven in de g-ggz zie hiernaast.

Noshow

Heeft u een afspraak gemaakt met een zorgverlener, maar komt u niet opdagen, dan krijgt u een zogenaamde no-show-factuur van € 45,= per verzuimde afspraak, behalve als u tenminste 24 uur van tevoren heeft afgezegd.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Therapeuticum Joure heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

IptiQ (IptiQ, Promovendum, National Academic en Besured)

Eucare (Aevitae)

Achmea (Aevitae, Avéro Achmea, De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, One Underwriting, Interpolis, OZF Achmea, Pro Life, ZieZo, Zilveren Kruis)

Zorg en Zekerheid (AZVZ, Zorg en Zekerheid)

ENO (Salland, Zorgdirect)

ONVZ (ONVZ, PNOzorg, VvAA)

Menzis (Anderzorg, Hema, Menzis, PMA)

DSW-Stad Holland (DSW, InTwente, Stad Holland)

ASR Ziektekostenverzekeringen (Aevitae, De Amersfoortse, Ditzo)

CZ (CZ, CZdirect, Nationale-Nederlanden, OHRA) Let op: Alleen GB-GGZ!!

Therapeuticum Joure heeft geen contract met VGZ!

 

U kunt de kosten vergoed krijgen van uw zorgverzekeraar. U betaalt wel uw eigen risico (€385,-).

Een verwijsbrief van uw huisarts is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

In het geval er geen contract met uw zorgverzekeraar is, wordt aangeraden om contact te zoeken met uw zorgverzekeraar en u goed te laten informeren over het percentage dat u vergoed krijgt als u zelfstandig de kosten declareert.