Kosten en vergoedingen

Tarieven

Met ingang van 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Met een groot aantal zorgverzekeraars heeft Therapeuticum contracten afgesloten. Voor verzekeraars waarmee geen contracten afgesloten zijn hanteert Therapeuticum Joure 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor het ZPM. Dit zijn de tarieven zpm-2022.

Tarief Overig (zorg)product

Het maximum OZPtarief voor de prestatie ‘Overig Zorg Product niet basispakketzorg Consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2022: € 117,33 per sessie van 45 minuten.
Het tarief dat de praktijk hanteert, is 97 % van dit maximumtarief: € 113,81 per consult.

Tarief zelfbetalers

Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor het ZPM.

Noshow

Heeft u een afspraak gemaakt met een zorgverlener, maar komt u niet opdagen, dan krijgt u een zogenaamde no-show-factuur van € 45,= per verzuimde afspraak, behalve als u tenminste 24 uur van tevoren heeft afgezegd.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Therapeuticum Joure heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

Achmea (Aevitae, Avéro Achmea, De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, One Underwriting, Interpolis, OZF Achmea, Pro Life, ZieZo, Zilveren Kruis)

Zorg en Zekerheid (AZVZ, Zorg en Zekerheid)

ENO (Salland, Zorgdirect)

ONVZ (ONVZ, PNOzorg, VvAA, Jaaah)

Menzis (Anderzorg, Hema, Menzis, PMA)

DSW-Stad Holland (DSW, InTwente, Stad Holland)

ASR Ziektekostenverzekeringen (Aevitae, De Amersfoortse, Ditzo)

CZ (CZ, CZdirect, Just, Nationale-Nederlanden, OHRA) Let op: wij hebben een beperkt contract  tot een maximum omzetplafond. Bent u verzekerd bij CZ of één van de labels van CZ, dan betekent dit dat wij u maximaal 15 consulten kunnen aanbieden. Vanaf 1-1-2023 vervalt deze beperking en hebben we een volledig contract met CZ.

Therapeuticum Joure heeft geen contract met VGZ! Hieronder vallen ook Bewuzt, IZA, IZZ, Univé, ZEKUR, UMC, United Consumers VGZ, Promovendum, National Academic en Besured.

Bent u verzekerd bij een gecontracteerde zorgverzekeraar, dan worden de kosten van de behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering. Wel betaalt u per jaar het wettelijk eigen risico (2022: € 385,-).  Afhankelijk van uw zorgpolis kan het zijn dat u hebt gekozen voor een hoger eigen risico. Een verwijsbrief van uw huisarts is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

In geval er geen contract is met uw zorgverzekeraar, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en u goed te laten informeren over het percentage dat u vergoed krijgt als u zelfstandig de kosten declareert.