Kosten en vergoedingen

Tarieven

Voor verzekeraars waarmee geen contracten afgesloten zijn voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) hanteert Therapeuticum Joure 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Dit zijn  de tarieven gb-ggz 2018.

Voor verzekeraars waarmee geen contracten afgesloten zijn voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz) hanteren we 95% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Dit zijn (alvast) de tarieven g-ggz 2018.

Tarief Overig (zorg)product (in 2016 heet dit nog: OVP)

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2018: € 101,03 per sessie.
Het tarief dat de praktijk hanteert, is 97 % van dit maximumtarief: €98,00 per sessie.

Tarief zelfbetalers

Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz zie hieronder.
Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 95 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Voor de tarieven in de g-ggz zie hierboven.

Noshow

Heeft u een afspraak gemaakt met een zorgverlener, maar komt u niet opdagen, dan krijgt u een zogenaamde no-show-factuur van € 45,= per verzuimde afspraak, behalve als u tenminste 24 uur van tevoren heeft afgezegd.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Therapeuticum Joure heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

Caresq

De Friesland Zorgverzekeraar

Multizorg VRZ 

Menzis

DSW

Zilveren Kruis Achmea

CZ, Ohra, Delta Lloyd (Alleen GB GGZ)

Therapeuticum Joure heeft geen contract met VGZ!

U kunt de kosten vergoed krijgen van uw zorgverzekeraar. U betaalt wel uw eigen risico (€385,-).

Een verwijsbrief van uw huisarts is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

In het geval er geen contract met uw zorgverzekeraar is, wordt aangeraden om contact te zoeken met uw zorgverzekeraar en u goed te laten informeren over het percentage dat u vergoed krijgt als u zelfstandig de kosten declareert.