Kosten en vergoedingen

Tarieven

Met ingang van 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Met een groot aantal zorgverzekeraars heeft Therapeuticum contracten afgesloten. Voor verzekeraars waarmee geen contracten afgesloten zijn hanteert Therapeuticum Joure 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor het ZPM. Dit zijn de tarieven zpm-2024.

Tarief Overig (zorg)product

Het maximum OZPtarief voor de prestatie ‘Overig Zorg Product niet basispakketzorg Consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2024: € 131,82 per sessie van 45 minuten.
Het tarief dat de praktijk hanteert is 97% van dit maximumtarief: € 127,87 per consult.

Tarief zelfbetalers

Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor het ZPM.

No-show

Heeft u een afspraak gemaakt met een zorgverlener, maar verschijnt u niet op de afspraak, dan krijgt u een zogenaamde no-show-factuur van € 45,- per verzuimde afspraak, behalve als u tenminste 24 uur van tevoren heeft afgezegd.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Therapeuticum Joure heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

Achmea (De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, Zilveren Kruis, ZieZo, Prolife)

ASR  (ASR, Ditzo)

Caresq (Aevitae)

CZ (CZ, Nationale-Nederlanden, OHRA, CZdirect, Just)

DSW (DSW, Stad Holland, InTwente)

Menzis (Anderzorg, Menzis, Hema, VinkVink)

ONVZ (ONVZ, VvAA, Jaaah)

OWM (Zorg en Zekerheid, AZVZ)

Gecontracteerde gemeenten

Therapeuticum Joure heeft contracten met alle Friese gemeenten

Therapeuticum Joure heeft geen contract met VGZ! Hieronder vallen ook UMC, IZA, Univé, ZEKUR, VGZ, VGZ Bewuzt, IZZ.

Bent u verzekerd bij een gecontracteerde zorgverzekeraar, dan worden de kosten van de behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering. Wel betaalt u per jaar het wettelijk eigen risico (2024: € 385,-).  Afhankelijk van uw zorgpolis kan het zijn dat u hebt gekozen voor een hoger eigen risico. Een verwijsbrief van uw huisarts is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

In geval er geen contract is met uw zorgverzekeraar, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en u goed te laten informeren over het percentage dat u vergoed krijgt als u zelfstandig de kosten declareert.