Informatie voor ouders en verzorgers

Welkom op de website van het Therapeuticum Joure, een particuliere praktijk voor (kinder- en jeugd) psychiatrie, -psychotherapie en ouder- en gezinsbegeleiding.

Wij zijn er voor alle kinderen en jeugdigen en hun ouders die kampen met problemen, zoals:

  • Psychische klachten zoals angst, somberheid of depressiviteit, overspannenheid;
  • Gedragsproblemen zoals ADHD of andere gedragsstoornissen;
  • Ontwikkelingsstoornissen zoals PDD-nos;
  • Persoonlijkheidsstoornissen;
  • Identiteitsproblemen;
  • Lichamelijke klachten waar geen oorzaak voor gevonden is;
  • Rouwverwerking en traumaverwerking;
  • Problemen met school of studie;
  • Opvoedingsvragen of – problemen.