Kosten en vergoedingen

Onder de 18

Jeugdzorg – vergoeding

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd GGZ zit dan niet meer in het basispakket van de zorgverzekering.

Alle zorg voor kinderen van 0 – 18 jaar wordt vergoed door de gemeente waar het kind of de jongere staat ingeschreven. Er is geen eigen bijdrage van toepassing.

Vanaf 18 jaar geldt het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering. Afhankelijk van de keuze van de zorgpolis kan het zijn dat u heeft gekozen voor een hoger wettelijk eigen risico.