EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden. Kinderen / jongeren die zulke herinneringen hebben, kunnen hier veel last van hebben en het geeft problemen in hun dagelijks functioneren. Doel van de therapie is dat de herinneringen minder heftig zijn en niet meer op elk moment boven komen. Zie voor meer info www.emdr.nl  Hierop staan ook filmpjes.