Systeemtherapie

Deze vorm van therapie is erop gericht om problemen in de onderlinge communicatie tussen gezinsleden te signaleren en mogelijk op te lossen. Dit wordt bereikt als mensen elkaar leren begrijpen, zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar en/of een andere kijk krijgen op de problemen. Als de klacht van het aangemelde kind gerelateerd is aan het gezinsfunctioneren, kan systeemtherapie passend zijn. Zie voor meer informatie: www.psychotherapie.nl