Cognitieve Gedragstherapie

Bij deze therapievorm wordt ervan uitgegaan dat een gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar verbonden zijn. Door een negatieve ervaring kan iemand negatieve gedachten over zichzelf, anderen en de wereld ontwikkelen. Tijdens de therapie wordt onderzocht in hoeverre deze gedachten reëel zijn. Het accent ligt op het aanleren van alternatieve, meer helpende gedachten. Door het veranderen van de manier van denken over dingen kan het gevoel in positieve zin mee veranderen. Hierdoor zal gedrag van het kind / de jongere veranderen en zullen de klachten afnemen. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten en oefeningen waardoor uw kind zelf een grote bijdrage levert aan de therapie en zo leert effectief de problemen (zoals angst en depressie) onder controle te krijgen. Met kinderen wordt op een speelse manier gewerkt. Ouders worden altijd nauw bij de therapie van hun kind betrokken. Zie voor meer informatie: www.vgct.nl