Psychotherapie

Psychotherapie bij kinderen of jongeren wordt toegepast als de ontwikkeling van het kind  of de jongere verstoord dreigt te raken of stagneert. Middels speltherapie of gesprekstherapie leert het kind / de jongere zijn of haar emoties te herkennen en te uiten en er zodanig mee om te gaan dat het dagelijks functioneren niet meer wordt belemmerd. Het kind / de jongere kan in relatie met de therapeut andere manieren van omgaan met elkaar, met dagelijkse frustraties of problemen ontdekken en uitproberen. Doel kan zijn om een positiever beeld van zichzelf te ervaren. Zie voor meer informatie: www.psychotherapie.nl