Ouderbegeleiding

Als kinderen bij het KJT in behandeling zijn, geven we ouders altijd ouderbegeleiding. Wij vinden ouderbegeleiding belangrijk, omdat we informatie van u nodig hebben om uw kind goed te kunnen begrijpen en om te horen hoe het thuis gaat, om u op de hoogte te houden van het therapieproces en omdat het belangrijk is dat u de veranderingen bij uw kind thuis kan ondersteunen.

Een speciale vorm  van ouderbegeleiding is mediatietherapie. Soms is een speciale aanpak in de opvoeding nodig om verandering te bewerkstelligen. Ouders leren dan hoe ze kunnen omgaan met hun kind, zodat de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk kan verlopen.

Als ouders gescheiden zijn is het van belang dat beide ouders proberen om dezelfde aanpak te gebruiken.