Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm waarbij het lichaam en bewegen de middelen zijn om kinderen of jongeren met problemen in hun ontwikkeling te stimuleren. Bij psychomotorische therapie leren kinderen / jongeren al doende hun gevoelens, gedachten en gedrag te herkennen en doen ze in oefensituaties nieuwe ervaringen op dat ze kan helpen bij hun moeilijkheden. MT is bestemd voor kinderen / jongeren bij wie problemen lichamelijk tot uiting komen en zichtbaar zijn in bewegingsgedrag. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen / jongeren:

  • Die hyperactief zijn en moeilijk kunnen omgaan met hun lichamelijke spanningen en bewegingsonrust;
  • Die door hun angsten gespannen en geremd zijn;
  • Die onrustig of juist teruggetrokken reageren omdat ze niet aangeraakt willen worden of niet lekker in hun vel zitten;
  • Die snel boos worden en dit afreageren op zichzelf en/of anderen.

PMT wordt zowel individueel gegeven als aan een (kleine) groep. Een groep kan een vast thema hebben, zoals: weerbaarheid, sociale vaardigheden of omgaan met spanningen. Ook kan iedereen in de groep een eigen doel hebben. Soms doen de ouders ook mee aan PMT of neemt het hele gezin deel aan gezinsPMT. Zie voor meer info: www.vaktherapie.nl