Petra Zijlstra

Van jongs af aan ben ik nieuwsgierig naar mensen, hun gedrag, redenen van hun gedrag en interacties tussen mensen. Dit was voor mij de reden om psychologie te gaan studeren.
In 2000 ben ik naar Friesland verhuisd waar ik met veel plezier woon.
Vervolgens heb ik bij Afûk een cursus Fries gedaan om me het Fries meer eigen te maken.
Een paar jaar geleden ben ik met de opleiding systeemtherapie begonnen omdat ik erin geloof dat het helpend is om niet alleen op problemen te focussen, maar ook op hoop, waarden, wensen en gewenste toekomst.
Als je bij mij komt, nodig ik je eerst uit om te vertellen wat je bij Therapeuticum brengt en wat je verwachtingen en wensen zijn. Jouw
verhaal vormt het uitgangspunt van ons contact: ‘Wat heeft je gemaakt tot degene die je nu bent?’
Niet alleen komen dingen waar je bezorgd over bent aan de orde, maar ook wat belangrijk voor je is, wat je hoopt en hoe de door jouw gewenste toekomst eruit ziet.
Daarnaast staan we geregeld stil bij onze samenwerking en de voortgang in de behandeling.
Bij voorkeur werk ik, als dat mogelijk is, met jou en het gezin/systeem waar je onderdeel van bent.