Transitie jeugd GGZ

Vanaf januari 2015 wordt de geestelijke gezondheid zorg (GGZ) voor jeugd, waar de behandelingen die het Therapeuticum biedt ook onder vallen, niet langer door uw zorgverzekeraar vergoed, maar door de gemeente. Dit geldt voor alle kinderen tot 18 jaar.

Voor 2017 heeft Therapeuticum Joure een contract afgesloten met alle gemeenten in Friesland.

Kinderen die nieuw aangemeld worden bij Therapeuticum Joure, krijgen de behandeling vergoed door de gemeente mits er sprake is van een zogeheten DSM diagnose en mits er een verwijzing is van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Als de verwijzing via de huisarts, jeugdarts of medisch specialist verloopt, moet Therapeuticum Joure, om voor vergoeding in aanmerking te komen, uw aanmelding bij de gemeente doorgeven. Een verwijzing naar Therapeuticum Joure kan ook via lokale toegang (sociaal wijkteam) verlopen.

Het blijft uiteraard mogelijk om de behandeling van uw kind zelf te blijven bekostigen indien u om welke reden ook, geen aanspraak wilt maken op vergoeding van de behandeling door de gemeente.